Klachten

Ontevreden

Wanneer u ontevreden bent over de manier waarop wij u behandeld hebben, doe dan uw mond open! Wij zijn ook gewoon mensen en zijn benieuwd naar uw ervaring.

Meld het aan een van onze medewerkers of via het contactformulier op de website. Zo kunnen wij gezamenlijk een oplossing zoeken.

Klachtenregeling

Wanneer wij er samen niet uitkomen, kunt u zich wenden tot het klachtenpunt van de beroepsgroep KNMT.